Certifikace a pojištění

GMP je anglická zkratka pro Good Manufacture Practice, česky - Správná výrobní praxe. Jedná se o systém (principy), jehož cílem je zvyšovat bezpečnost potravin, krmiv, lečiv atp. Je to způsob, který určuje pravidla provozu, tak aby nedocházelo k nebezpečí, např. vzniku zdravotně závadných potravin a zároveň nebyla porušována legislativa (např. saniční řády aj.).

DAS
Právní ochrana v rámci obchodních vztahů a jistota zabezpečení v případně škodní události.


Profesní certifikát GMP+ B4
Certificate  Certificate